Обзор в Древността – Градът на Слънцето

Градът на Слънцето

През 510 г. пр. н. е. преселници от Месамбрия /Несебър/, основали нова морска колония Навлох, като Плиний Стари посочвал и друго име на Навлох. Той говорел за древногръцко селище, наречено Хелополис – Слънчев град. В римски пътеводител се споменавало за крепост, защитена от яки стени и играеща важна роля по Понтийския път от Бизантион, който пресичал Странджа крайбрега на Черно море и свързвал Анхиало /Поморие/ със земите на север до Дунав. Край Пътя били построени пътни станции, в които сменяли конете и предлагали възможности за нощуване. Името на селището в този Пътеводител било Храм на Юпитер. В крепостта се влизало през северна и южна порта. В центъра на крепостта, близо до мястото където сега е площадът на Обзор, бил построен красив храм на Юпитер, който дал името на селището.

В Oбзор са открити римски и византийски монети, амфори и др.

Обзор Днес – Перла на Българското Черноморие

Перла на Българското Черноморие

През 510 г. пр. н. е. преселници от Месамбрия /Несебър/, основали нова морска колония Навлох, като Плиний Стари посочвал и друго име на Навлох. Той говорел за древногръцко селище, наречено Хелополис – Слънчев град. В римски пътеводител се споменавало за крепост, защитена от яки стени и играеща важна роля по Понтийския път от Бизантион, който пресичал Странджа крайбрега на Черно море и свързвал Анхиало /Поморие/ със земите на север до Дунав. Край Пътя били построени пътни станции, в които сменяли конете и предлагали възможности за нощуване. Името на селището в този Пътеводител било Храм на Юпитер. В крепостта се влизало през северна и южна порта. В центъра на крепостта, близо до мястото където сега е площадът на Обзор, бил построен красив храм на Юпитер, който дал името на селището.

В обзор са открити римски и византийски монети, амфори и др.